Video-otoskopia

Video-otoskopia

Suoritamme korvien tähystyksiä ja huuhteluita  video-otoskopian avulla. Korvien huolellisen tutkimuksen edellytyksenä on, että korvakäytävä on täysin puhdas sinne kertyneestä vaikusta ja tulehduseritteestä.

Tulehduserite vaikeuttaa korvan paranemista ja korvatulehduksen jäljiltä korvaan jäänyt erite altistaa uusille tulehduksille, joten on tärkeää saada korvakäytävä puhtaaksi. Erite estää myös näkyvyyden tärykalvolle ja mahdollisen välikorvantulehduksen havaitsemisen.

Video-otoskopia mahdollistaa korvakäytävän turvallisen ja huolellisen puhdistuksen sekä tutkimuksen ja hyvän näkyvyyden myös tärykalvolle. Tarvittaessa myös tärykalvon läpäisy (myringotomia) ja välikorvan huuhtelu onnistuu ohjatusti video-otoskoopin kautta.

Lisäksi voidaan ottaa koepaloja sekä poistaa polyyppeja tai mahdollisia vierasesineitä korvakäytävästä.

Video-otoskopia ei yksin paranna, vaan aina tarvitaan altistavien ja ylläpitävien korvatulehduksen aiheuttajien kartoitus ja hoito. On tärkeää noudattaa eläinlääkärin ohjeita lääkityksestä ja kontrolleista.

Video-otoskopia tehdään aina inhalaatioanestesiassa ja kuten muissakin anestesiatoimenpiteissä, meillä hoitaja valvoo anestesiaa koko toimenpiteen ajan taataksemme lemmikille mahdollisimman turvallisen toimenpiteen.

Video-otoskopia edellyttää aina ennakoivaa käyntiä eläinlääkärissä, jolloin tarkastetaan korvien tila, varmistetaan anestesian turvallisuus, määrätään lääkitys korvakäytävän turvotuksen poistamiseen sekä keskustellaan omistajan kanssa toimenpiteestä ennakkoon.

Otamme vastaan myös lähetepotilaita ja toivomme etukäteen lähettävän eläinlääkärin lähetettä tai korvakäyntien osalta täydellistä potilaskertomusta lääkityksineen.